Nama u preduzeću Tekig-veleteks d.o.o. je veoma važno da se posao obavlja profesionalno, i da se pridržavamo standarda u našoj oblasti poslovanja.

Naša načela su da:

 • kontinuirano pratimo, preispitujemo, održavamo efektivnost i poboljšavamo naše poslovanje, naročito procese upravljanja kvalitetom,
 • radimo samo sa proverenim isporučiocima i proverenom tehnologijom tako da uz obučeno osoblje održimo reputaciju pouzdanog proizvođača,
 • zadovoljsto i bezbednost korisnika naših proizvoda uz održavanje partnerskog odnosa čini naš prosperitet,
 • na osnovu ovih načela definišemo ciljeve kvaliteta kao i strategiju našeg razvoja.
Politika kvaliteta

Politika kvaliteta

Politika kvaliteta privrednog društva Tekig veleteks d.o.o. Beograd je zasnovana na ostvarenju i održavanju kvaliteta u poslovanju, pravovremenoj i efikasnoj isporuci metraže i gotovih tekstilnih proizvoda sa ciljem potpunog zadovoljenja zahteva, potreba i očekivanja naših klijenata.

Svoje dugogodišnje stručno iskustvo stavljamo na raspolaganje svojim klijentima, sa neprestanom težnjom da svaku uslugu izvedemo u potpunosti prema očekivanjima kupca, u pogledu kvaliteta dogovorene usluge i proizvoda.

Svoje delovanje smo usmerili na region Balkana, Srbija, Crna Gora, Makedonija i BiH, gde želimo da postanemo jedan od značajnijih isporučilaca metraže i gotovih tekstilnih proizvoda. Misija nam je da postojeće tržište zadržimo, da se proširimo na ostale zemlje Balkana i budemo prepoznati kao regionalni dobavljač metraže i gotovih tekstilnih proizvoda.

Ciljeve u oblasti upravljanja kvalitetom ostvarujemo kroz:

 • potpunu primenu i usaglašavanje sa zahtevima standarda ISO 9001,
 • upravljanje uslugama kroz konstantno unapređenje kvaliteta usluga i proizvoda,
 • neprestanu orijentaciju na kvalitet i zahteve kupaca,
 • težnju za stalnim unapređenjima svojih procesa rada, zadovoljenja klijenata,
 • konsatntno poboljšanje saradnje sa dobavljačima i podugovaračima u cilju održavanja „win win“ partnerskih odnosa u ispunjavanju zahteva klijenata,
 • poslovanje u skladu sa važećom zakonskom regulativom,
 • ispunjenje očekivanja lokalne društvene zajednice.

Ovde je naša cela politika kvaliteta u PDF formatu.

Sertifikacija

Da bismo postigli i odžali visok nivo kvaliteta u svim oblastima našeg delovanja, odlučili smo da primenimo međunarodne ISO standarde u poslovanju i na taj način osigurali da naši proizvodi i usluge budu definisanog i traženog kvaliteta po standardima:

 • ISO 45001:2018 – Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu,
 • ISO 14001:2015 – Sertifikat za sistem upravljanja zaštitom životne sredine,
 • ISO   9001:2015 – Sistem menadžmenta kvalitetom.

Pogledajte i sledeće stranice